Pompy ciepła a obowiązek rejestracji w CRO

admin Artykuły

Pompa ciepła już wybrana, instalatorzy zamówieni. Pozostaje tylko oczekiwanie, by po pomyślnym założeniu nowego urządzenia, w domu pojawiło się miłe, tanie ciepełko. Niestety, niektórych użytkowników pomp ciepła czeka jeszcze obowiązek rejestracji urządzenia w systemie CRO oraz rozliczanie się ze zużytego przez pompę czynnika chłodniczego.

 

Co to jest system CRO i kiedy pompa ciepła musi być w nim zarejestrowana?

System CRO, czyli inaczej Centralny Rejestr Operatorów, to elektroniczna baza danych właścicieli urządzeń lub podmiotów zarządzających obiektami, w których znajdują się urządzenia, związane z chłodnictwem (np. klimatyzatory), ogrzewaniem (pompy ciepła), niektóre rozdzielnice elektryczne, urządzenia zawierające F-gazy, czy stacjonarne systemy przeciwpożarowe.

Jeżeli urządzenie zawiera w urządzeniach niehermetycznie zamkniętych 5 ton CO2 eq lub więcej F-gazów, lub 10 ton CO₂ eq lub więcej w urządzeniach hermetycznie zamkniętych (oznaczenia nadaje producent), operator urządzenia ma obowiązek założyć w systemie CRO tzw. Kartę Urządzenia. Przykładowo, jednym z najczęściej używanych w pompach ciepła czynników jest F-gaz R410A. Żeby spełniać przedstawiony powyżej warunek dotyczący 5 ton równoważnego dwutlenku węgla, wystarczy 2,4 kg R410A w przypadku instalacji niehermetycznie zamkniętych, lub 4,8 kg dla zamkniętych hermetycznie.

 

Kim jest operator?

Operatorem urządzenia, który ma obowiązek zarejestrować pompę ciepła do systemu CRO, a następnie dokonywać wpisów o dokonaniu obowiązkowej kontroli szczelności, jest właściciel. Karta Urządzenia powinna być założona 15 dni roboczych od dnia zakończenia instalacji oraz napełnienia czynnikiem chłodniczym, lub – w przypadku urządzeń nie wymagających instalowania – od dnia dostarczenia urządzenia do obiektu, gdzie będzie eksploatowane.

Obowiązek ten można powierzyć instalatorowi. Należy wówczas przekazać mu pisemne pełnomocnictwo do pełnienia funkcji Administratora w systemie CRO, w imieniu właściciela pompy ciepła. Instalator, posiadający indywidualny certyfikat  FGAZ-O, co 12 miesięcy będzie wykonywał kontrolę szczelności i uzupełniał ewentualne braki. Właściciel ma obowiązek udostepnienia instalacji do dokonania czynności kontrolnych.